Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Worthy Is The Lamb

Worthy Is The Lamb

Tựa đề: Worthy Is The Lamb
Tác giả: Darlene Zschech
Trình bày: Hill Song

Lời Việt: Ca Ngợi Chiên Con

Cảm tạ Chúa – thập giá Ngài mang,
Nợ tội tôi Ngài trả xong rồi
Ngài đã mang thay tôi ô nhơ
Ôi tình yêu Ngài!
Đã yêu tôi lạ lùng.

Cảm tạ Chúa – dòng huyết tuôn
Cảm tạ Chúa – những mũi đinh nhọn
Làm đời tôi trắng trong tinh khôi,
Tôi nay biết được:
Ngài yêu tôi vô biên vô biên.

Ngài xứng đáng tụng ca!
Vinh hiển Chúa Jê-sus
Muôn thánh dân ca ngợi Chiên Con
Nước Ngài vinh quang đắc thắng!

Danh quí báu tuyệt vời!
Con Thánh Đấng từ  trời
Bỏ thiên cung hiển vinh
xuống trần mang đinh

Chúa đáng được ngợi ca!
Chúa đáng được ngợi ca!
(Chúa đáng được ngợi ca!)
Chiên Con từ ngôi cao.

Vinh quang thuộc Chiên Con
Vinh quang thuộc Chiên Con
Chiên Con Ngài xứng đáng ngợi ca
Vinh hiển Chúa Jê-sus

Muôn thánh dân ca ngợi Chiên Con
Nước Ngài vinh quang đắc thắng
Danh quí báu tuyệt vợi
Chiên Con Đức Chúa Trời

Bỏ thiên cung hiển vinh xuống trần mang đinh
Xin ca tụng Chiên Con
Xin ca ngợi Chiên Con
Đã cứu chuộc chính con

Lời Anh: Worthy Is The Lamb

Thank you for the cross, Lord.
Thank you for the price you paid.
Bearing all my sin and shame,
In love you came
And gave Amazing Grace.
Thank you for the scars, Lord.
Thank you for the nail-pierced hands.
Wash me in Your cleansing flow,
Now all I know…
Your forgiveness and embrace.
Worthy is the Lamb
Seated on the throne.
We crown You now with many crowns
You reign victorious!
High and lifted up
Jesus, Son of God.
The Treasure of Heaven, crucified…
Worthy is the Lamb.
………..
Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top