Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Wonderful Words of Life – Lời Dịu Dàng

Wonderful Words of Life – Lời Dịu Dàng

Tựa đề: Wonderful Words of Life – Lời Dịu Dàng
Nhạc và lời: Philip P. Bliss (1836-1876)
Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 154
Trình bày: Fountainview Academy

Wonderful Words of Life

1.  Sing them over again to me,
Wonderful words of life;
Let me more of their beauty see,
Wonderful words of life;
Words of life and beauty
Teach me faith and duty.

Refrain:
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life.
Beautiful words, wonderful words,
Wonderful words of life.

2. Christ, the blessed one, gives to all
Wonderful words of life;
Sinner, list to the loving call,
Wonderful words of life;
All so freely given,
Wooing us to heaven.

3. Sweetly echo the gospel call,
Wonderful words of life;
Offer pardon and peace to all,
Wonderful words of life;
Jesus, only Savior,
Sanctify forever.

Lời Dịu Dàng

1. Tôi xin anh hãy ca thêm lên đi,
Lời thiêng liêng của sanh mạng;
Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi,
Lời thiêng liêng của sanh mạng.
Lời dịu dàng ban vĩnh sinh,
Hằng giục lòng tin sắt đinh:

Ðiệp Khúc:
Ôi lời dịu dàng! Ôi lời dịu dàng!
Quí thay lời ban trường sinh.
Ôi lời dịu dàng! Ôi lời dịu dàng!
Quí thay lời ban trường sinh.

2. Giê-xu ban tứ giúp chúng ta nay,
Lời thiêng liêng của sanh mạng.
Nhân gian ai nấy hãy lắng nghe đây,
Lời thiêng liêng của sanh mạng.
Lời lạ lùng ban tứ ra,
Từ thượng thiên hấp dẫn ta:

3. Tai nghe văng vẳng tiếng phước âm vang,
Lời thiêng liêng của sanh mạng.
Ban ơn tha thứ giúp sống khương an,
Lời thiêng liêng của sanh mạng.
Một Giê-xu Chân Chúa thôi,
Toàn quyền làm nên thánh tôi:

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top