Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi

Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi

Tựa đề: Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi
Nguyên tác: Softly and Tenderly Jesus Is Calling
Nhạc và lời: Will Lamartine Thompson (1847-1909)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài 160

Softly and tenderly Jesus Is Calling

1. Softly and tenderly
Jesus is calling,
Calling for you and for me;
See, on the portals
He’s waiting and watching,
Watching for you and for me.

Refrain
Come home, come home,
You who are weary, come home;
Earnestly, tenderly,
Jesus is calling,
Calling, O sinner, come home!

2. Why should we tarry
when Jesus is pleading,
Pleading for you and for me?
Why should we linger
and heed not His mercies,
Mercies for you and for me?

3. Time is now fleeting,
the moments are passing,
Passing from you and from me;
Shadows are gathering,
deathbeds are coming,
Coming for you and for me.

4. O for the wonderful
love He has promised,
Promised for you and for me!
Though we have sinned,
He has mercy and pardon,
Pardon for you and for me.

Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi

1.   Jêsus đang êm dịu,
tha thiết kêu gọi mọi người,
Kêu anh luôn với tôi lại ngay;
Ðứng nơi thiên môn
hằng mong mỏi trông đợi, nài mời,
Ngài chờ chính tôi và anh hoài.

Ðiệp Khúc:
Về mau, chớ trể,
Người mệt nhọc mau đến Chúa.
Jêsus đang êm dịu,
tha thiết kêu gọi mọi người,
Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

2.  Cớ sao Jêsus gọi tha thiết,
ta lại chần chờ?
Kêu anh luôn với tôi lại ngay;
Cớ sao ta bơ thờ,
ân điển chưa nhận hiện giờ?
Ngài chờ chúng ta từ lâu nay.

3. Chẳng khác thoi đưa
thời gian sẽ không đợi chờ mình.
Xuân xanh ta há luôn đẹp xinh.
Bóng tối tăm bao bọc
lưỡi hái tử thần thình lình.
Người tội tránh sao được khổ hình.

4.  Bởi yêu thương sâu nhiệm
Chúa hứa tha mọi tội tình,
Bao dung tha thứ tôi cùng anh;
Chúa vẫn yêu thương
dầu ta bẩn dơ tội đầy mình,
Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top