Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: What’s So Good About Good Friday?

Tìm Hiểu: What’s So Good About Good Friday?

Tựa đề: Tại Sao Ngày Thứ Sáu Lúc Chúa Hy Sinh Được Gọi Là Thứ Sáu Tốt Lành
Nguyên văn: What’s So Good About Good Friday?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top