Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Whispering Hope – Hy Vọng Thì Thầm

Thánh Ca: Whispering Hope – Hy Vọng Thì Thầm

Nguyên tác: Whispering Hope
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 6:19, 12:1, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Nhạc và Lời: Septimus Winner (1868)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top