Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » When You Pray – Lúc Anh Nguyện Cầu

When You Pray – Lúc Anh Nguyện Cầu

Tựa đề: When You Pray
Lời Việt: Lúc Anh Nguyện Cầu
Sáng tác: Audrey Mieir
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 144
Trình bày: Gaither Gospel Choir

When You Pray

1. At the close of the day,
When you kneel to pray,
will you remember me?
I need help every day –
This is why I pray.
Will you remember me?

When you pray, will you pray for me?
For I need His love and His care.
When you pray, will you pray for me?
Will you whisper my name in your prayer?

2. At the break of the day,
When you kneel to pray,
will you remember me?
I need help every day –
This is why I pray
Will you remember me?

When I pray, I will pray for you!
For you need His love and His care.
When I pray, I will pray for you!
I will whisper your name in my prayer.

Lúc Anh Nguyện Cầu

1. Khi bóng đêm vừa buông xuống
Giây phút anh cầu khẩn
Nhớ tôi cầu thay chăng người?
Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa
Ðưa dắt trên mọi lối
Có bao giờ anh nhớ tôi?

Khi nguyện cầu tôi nhắc tên anh nhiều
Xin Chúa cho anh được luôn thái an
Khi nguyện cầu tôi sẽ xin Jêsus
Thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn

2. Khi ánh dương vừa soi lối
Giây phút anh quỳ gối
Thiết tha cầu xin bao điều
Nhớ đến tôi cầu thay với
Tôi rất mong được Chúa
Yêu thương và chăm sóc luôn

Nơi chân Ngài nhắc đến anh bao lần
Tôi cúi xin Jêsus chăn dắt anh
Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành
Tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top