Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nhìn Lên Cha Thánh – When I look Into Your Holiness

Nhìn Lên Cha Thánh – When I look Into Your Holiness

Tựa đề: Nhìn Lên Cha Thánh
Nguyên Tác: When I look Into Your Holiness  
Nhạc và lời: Wayne & Cathy Perrin
Trình bày: GMS Jakarta

When I Look Into Your Holiness
When I look into Your holiness,
When I gaze into Your loveliness,
When all things that surround
become shadows in the light of You.
When I’ve found the joy of reaching Your heart,
When my will becomes enthroned in Your love,
When all things that surround
become shadows in the light of You.
I worship You I worship You
The reason I live is to worship You,
I worship You I worship You
The reason I live is to worship You.
Nhìn Lên Cha Thánh
Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh
Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài
Mọi vinh hoa trên đời nay
Ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng
Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa
Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài
Mọi vinh hoa trên đời nay
Ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng
Lòng con tôn kính Cha! Con yêu mến Ngài
Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa
Lòng con tôn kính Cha! Con yêu mến Ngài
Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top