Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ngài Thành Tín Thay – What A Faithful God

Ngài Thành Tín Thay – What A Faithful God

Tựa đề: Ngài Thành Tín Thay
Nguyên Tác: What A Faithful God
Nhạc và lời: Robert & Dawn Critchley 

What A Faithful God

Lord, I come before Your throne of grace
I find rest in Your presence,
And fullness of joy
In worship and wonder
I behold Your face
Singing what a faithful God have I

What a faithful God have I
What a faithful God
What a faithful God have I
Faithful in every way

Lord of mercy, You have heard my cry
Through the storm You’re the beacon
My song in the night
In the shelter of Your wings
Hear my hearts reply
Singing what a faithful God have I

What a faithful God have I
What a faithful God
What a faithful God have I
Faithful in every way

Lord all sovereign
Granting peace from heaven
Let me comfort those who suffer
With the comfort You have given
I will tell of Your great love
For as long as I live
Singing what a faithful God have I

Ngài Thành Tín Thay

Con xin đến quỳ cung kính trước ngôi Ngài
Lòng an nghỉ ở trong danh Ngài
Ngập tràn bao nhiêu phước hạnh
Nguyện thờ tôn ca khen danh Chúa
Và chiêm ngưỡng chỉ duy Ngài
 Lòng sướng vui hoan ca vì con thuộc Ngài

Chúa của con muôn đời uy nguyên
Lời Ngài không đổi dời
Chúa của con muôn đời uy nguyên
Chúa ôi! Ngài thành tín thay.

Ngài hằng nghe lời con khẩn thiết kêu cầu
Lòng an thái giữa cơn ba đào
Vì Ngài luôn ở cùng
Lời Ngài ban cho con vui thỏa rằng
Tay Chúa chở che hoài
Lòng sướng vui hoan ca vì con thuộc Ngài

Chúa của con muôn đời uy nguyên
Lời Ngài không đổi dời
Chúa của con muôn đời uy nguyên
Chúa ôi! Ngài thành tín thay.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top