Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Là Ánh Sáng Của Con – The Lord Is My Light

Thánh Ca: Chúa Là Ánh Sáng Của Con – The Lord Is My Light

Tựa đề: Chúa Là Ánh Sáng Của Con
Nguyên tác: The Lord Is My Light
Kinh Thánh: Thi Thiên 27, Ê-sai 9:1-6

Sáng tác: Walt Harrah
Lời Việt: Linh Thi (7/9/2014)

The Lord Is My Light

The Lord is my light and my salvation
The Lord is the strength of my life
The Lord is my light and my salvation
The Lord is the strength of my life

So I will not be afraid
No I will not be afraid
Because the Lord is my light
The Lord is my light
The Lord is my light

Verse 1
In the day of trouble
He will hide me
He will keep me safe
He will guide me through

Verse 2
In the darkest hour
He will keep me
Evil has no power
When He shellters me

Chúa Là Ánh Sáng Của Con

Ngài là ánh sáng lớn. Đấng cứu rỗi tâm con.
Ngài là sức sống, chở che con.
Ngài là ánh sáng lớn. Đấng cứu rỗi tâm con.
Ngài là sức sống, chở che con.

Lòng con không ưu tư, hoang mang.
Tâm hồn không lo âu, kinh hoàng.
Vì Ngài  là nguồn ánh sáng lớn,
Là nguồn ánh sáng lớn,
Làm lòng con vui tươi.

Câu 1:
Lúc sóng gió, bão tố trùm,
Ngài che con kín.
Chúa vẫn dẫn dắt
giữ gìn con qua sóng gió.

Câu 2:
Lúc bóng tối khắp bốn bề,
Ngài nâng con bước.
Kẻ ác mất hết sức mạnh
vì con nương cánh Chúa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

CandleLight_ThieuNien

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top