Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Vì Jesus Sống

Vì Jesus Sống

Tựa đề: Vì Jesus Sống
Nguyên tác: Because He Lives
Nhạc và lời: William & Gloria Gaither

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top