Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Ba Vua Phương Đông

Ba Vua Phương Đông

Tựa đề: Chúng Tôi Vua Miền Đông
We Three Kings of Orient Are
Tác giả: Rev. John H. Hopskin (1820-1891)
Lời Việt:  Mục sư Vũ Văn Cư
Trình bày: King College Choir

We Three Kings of Orient Are

We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy Perfect Light

Born a King on Bethlehem’s plain
Gold I bring to crown Him again
King forever, ceasing never
Over us all to reign

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Frankincense to offer have I
Incense owns a Deity nigh
Prayer and praising, all men raising
Worship Him, God most high

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes of life of gathering gloom
Sorrowing, sighing, bleeding, dying
Sealed in the stone-cold tomb

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Glorious now behold Him arise
King and God and Sacrifice
Alleluia, Alleluia
Earth to heav’n replies

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Chúng Tôi Vua Miền Ðông

1.  Chúng tôi vua từ miền đông xa vời.
Thấy ngôi sao Ngài soi sáng rạng ngời.
Vượt rừng hoang sông núi dưới ánh sao
Ðến tôn vua đời đời.

Ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.
Long lanh tia vàng kim miện đây,
Miền trời tây sao dẫn chúng tôi
Ðến vô bên nơi sự sáng thật này.

2. Bết-lê-hem thành Vua lớn ra đời.
Cúi dâng kim miện tôn kính Vua Trời.
Nguyện Ngài trên tôi chẳng dứt chẳng thôi
Quản cai luôn không rời.

Ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.
Long lanh tia vàng kim miện đây,
Miền trời tây sao dẫn chúng tôi
Ðến vô bên nơi sự sáng thật này.

3.  Nhũ hương đây nguyện cung hiến cho Ngài.
Khói hương luôn ngào ngạt trình bày.
Cầu nguyện ca khen phút phút tỏa bay
Trước Ba Ngôi đêm ngày.

Ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.
Long lanh tia vàng kim miện đây,
Miền trời tây sao dẫn chúng tôi
Ðến vô bên nơi sự sáng thật này.

4. Nỗi thống bi một dược đắng vô ngần.
Bởi chính tôi Ngài đau khổ bao lần.
Buồn bực kêu than chết huyết đổ ra
Ấy khúc ca đời đời.

Ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay.
Long lanh tia vàng kim miện đây,
Miền trời tây sao dẫn chúng tôi
Ðến vô bên nơi sự sáng thật này.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top