Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Way Maker – Đấng Mở Đường

Way Maker – Đấng Mở Đường

Tựa đề: Đấng Mở Đường
Nguyên tác: Way Maker

Sáng tác: Osinachi Joseph (a.k.a. Sinach)

Way Maker

You are here,
Moving in our midst
I worship You
I worship You
 
You are here,
Working in this place
I worship You
I worship You
 
You are here,
Moving in our midst
I worship You
I worship You
 
You are here,
Working in this place
I worship You
I worship You
 
You are Way Maker,
Miracle Worker,
Promise Keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are
 
You are Way Maker,
Miracle Worker,
Promise Keeper
Light in the darkness
My God, that is who You are
 
You are here,
Touching every heart
I worship You
I worship You
 
You are here,
Healing every heart
Healing every heart
Oh, I worship You
 
Jesus! I worship You
You’re turning lives around
You are here, oh, turning lives around
I worship You
I worship You
 
You mended every heart
You are here, and
You are mending every heart
I worship You

Đấng Mở Đường

Thần Linh Chúa,
Đến ở giữa nơi này,
Đầy dẫy quyền năng.
Thật đáng tôn thờ.

Thần Linh Chúa!
Đang thăm viếng nơi này,
Lòng chúc tụng Cha,
Lòng con tôn thờ

Thần Linh Chúa,
Đến ở giữa nơi này,
Đầy dẫy quyền năng.
Thật đáng tôn thờ.

Thần Linh Chúa!
Đang thăm viếng nơi này,
Lòng chúc tụng Cha,
Lòng con tôn thờ

Chính Chúa: Đấng mở đường,
Đấng ban cho phép lạ,
Đấng luôn giữ lời ,
Ngài là ánh sáng soi
Chúa ôi!
Ngài thật đúng như vậy

Chính Chúa: Đấng mở đường,
Đấng ban cho phép lạ,
Đấng luôn giữ lời ,
Ngài là ánh sáng soi
Chúa ôi!
Ngài là Đấng năng quyền

Thần Linh Chúa!
Đấng Thánh rất năng quyền.
Chạm đến lòng con,
Chạm đến tâm nầy.

Ngài thay đổi, những mảnh vỡ trong đời.
Ngài lấy tình yêu, khỏa lấp tâm hồn.

Người hư mất, đến với Thánh Linh Ngài.
Ngài chữa lành cho, lòng biết ơn Ngài.

Ngài lau ráo, hết nước mắt trong đời.
Ngài ở gần bên, lòng rất an bình.

Ngài luôn mở con đường.
Thần Linh rất năng quyền.
Thần Linh chẳng đổi thay.
Thần Linh đáng tôn thờ.

Cho dẫu con không thể thấy được, Chúa đang làm
Cho dẫu con không thể cảm nhận,
Con vững tin
Ngài chẳng ngừng nghỉ,
Ngài chẳng ngưng những việc Ngài.

Ngài chẳng ngừng nghỉ,
Ngài chẳng ngưng những việc Ngài.

Cho dẫu con không thể thấy được, Chúa đang làm
Cho dẫu con không thể cảm nhận, con vững an
Vì lòng con biết, Thần Ngài luôn mở con đường.
Vì lòng con biết, Thần Ngài luôn mở con đường.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top