Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » W.A. Mozart: Great Mass in C minor (K427)

W.A. Mozart: Great Mass in C minor (K427)

Great Mass in C Minor
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Great Mass in C Minor (Große Messe in c-Moll) là một tác phẩm thánh nhạc do Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác.  Đây là một trong hai tác phẩm lớn mà Mozart chưa hoàn tất trước khi ông qua đời vào năm 1791.  Một tác phẩm khác mà Mozart cũng viết dở dang là Requiem Mass.

Thể loại

Mass (Thánh Lễ) là một thể loại thánh nhạc được dùng trong các nhà thờ Tin Lành (Anh Quốc giáo và Lutheran) và Công giáo.  Một số Mass được viết với  lời ca có thể hát không cần ban nhạc, nhưng phần lớn Mass được soạn với sự phụ họa của giàn nhạc.

Lời thánh ca của Mass trong Giáo hội Công giáo được viết bằng tiếng La Tinh, trong khi đó Mass của Giáo hội Tin Lành được viết bằng ngôn ngữ địa phương.

Một tác phẩm Mass thường có 6 phần chính là Kyrie, Gloria, Credo, Santus, Benedictus và Agnus Dei.  Mỗi phần gồm một hay nhiều ca khúc được viết cho đơn ca, song ca, tứ ca, hoặc cho cả ban hợp xướng.

 • Kyrie: Phần mở đầu bao gồm những ca khúc chuẩn bị tấm lòng cho sự thờ phượng.
 • Gloria: Những ca khúc tôn ngợi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus.
 • Credo: Những ca khúc thể hiện niềm tin.
 • Santus: Những thánh ca ca ngợi Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
 • Benedictus: Thánh ca chúc tụng và ngợi khen.
 • Agnus Dei:  Thánh ca ca ngợi Chiên Con.

Vài nét về tác phẩm

Mozart bắt đầu soạn Great Mass in C Minor vào năm 1782 tại Vienna.  Lúc đó, ông không còn là nhạc sĩ cho thánh đường tại Salzburg nữa.    Trong một bức thư viết ngày 4/1/1783, gởi cho cha của mình, nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart cho biết ông sẽ cố gắng hoàn tất tác phẩm thánh nhạc này, và sẽ mời hôn thê của mình là Constanze Weber hát ca khúc Et incarnatus est trong buổi ra mắt tác phầm.

Mozart tiếp tục sáng tác vào nửa đầu của năm 1783.  Tác phẩm được trình diễn cho công chúng lần đầu tiên vào ngày 26/10/1783 tại Salzburg; tuy nhiên chỉ có ba phần là Kyrie, Gloria và Sanctus được trình bày.  Credo, Benedictus và Agnus Dei vẫn chưa hoàn tất.

Tám năm sau, lúc Wolfgang Amadeus Mozart qua đời vào năm 1791, chỉ có thêm hai ca khúc cho Credo được tìm thấy.  Các nhà nghiên cứu không rõ Mozart đã sáng tác các ca khúc cho phần Benedictus và Agnus Dei hay chưa; hoặc nhạc sĩ đã viết nhưng những phần này đã bị thất lạc.

Cấu Trúc

Dựa trên những ca khúc hiện còn được lưu giữ, tác phẩm Great Mass in C Minor gồm 4 phần với 11 ca khúc.

 • Kyrie (Chorus and Soprano)
 • Gloria
  • Gloria in excelsis Deo (Allegro vivace: Chorus)
  • Laudamus te (Allegro aperto: Soprano II)
  • Gratias agimus tibi (Adagio: Chorus)
  • Domine Deus (Allegro moderato: Sopranos I and II)
  • Qui tollis (Largo: Double choir)
  • Quoniam tu solus (Allegro: Sopranos I and II, Tenor)
  • Jesu Christe (Adagio: Chorus) – Cum Sancto Spiritu (Chorus)
 • Credo
  • Credo in unum Deum (Allegro maestoso: Chorus)
  • Et incarnatus est (Andante: Soprano I)
 • Sanctus (Largo: Double choir)
  • Benedictus qui venit (Allegro comodo: Quartet and Double chorus)

Ảnh Hưởng

Một trong những động lực đã khiến Mozart sáng tác thánh nhạc vì lúc đó ông có dịp đọc và nghiên cứu những tác phẩm thánh nhạc do Johann Sebastian Bach và George Frideric Handel sáng tác. Mozart đã noi gương hai nhạc sĩ nổi tiếng này để viết nhạc thờ phượng Chúa.   Những người quen nghe nhạc của Johann Sebastian Bach và George Frideric Handel sẽ nhận biết ảnh hưởng của hai nhạc sĩ này trên tác phẩm Great Mass in C Minor của Wolfgang Amadeus Mozart.  Ngoài ra, Mozart cũng học hỏi từ một nhạc sĩ đồng hương của ông là Joseph Haydn về cách viết nhạc thánh ca.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top