Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Chương Trình Bồi Linh Các Hội Thánh Giám Lý Vùng Nam California (25/9/2016)

Chương Trình Bồi Linh Các Hội Thánh Giám Lý Vùng Nam California (25/9/2016)

BoiLinh_VUMC_SC_01  Chương trình Bồi Linh 8 Hội Thánh Giám Lý Việt Nam vùng Nam California
tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Pomona (25/9/2016)

BoiLinh_VUMC_SC_11Chào mừng: Mục sư Lê Văn Thanh

BoiLinh_VUMC_SC_02Cầu nguyện khai mạc: Mục sư Đặng Ngọc Báu

BoiLinh_VUMC_SC_03“Bàn Tay Mang Dấu Đinh” – Ban hát Hội Thánh Giám Lý San Diego

BoiLinh_VUMC_SC_04Dâng hiến

BoiLinh_VUMC_SC_05“Theo Chúa” – Ban hát Hội Thánh Giám Lý Linda Vista

BoiLinh_VUMC_SC_06Cầu nguyện

BoiLinh_VUMC_SC_07Lắng nghe lời Chúa: Giăng 15:1-17

BoiLinh_VUMC_SC_08Cùng hát thánh ca

BoiLinh_VUMC_SC_09Sứ điệp: “Hành Trình Làm Môn Đệ Của Chúa”
Minh Nguyên – Bà Mục sư Nguyễn Thỉ

BoiLinh_VUMC_SC_10Ban hát Hội Thánh Giám Lý Pomona

BoiLinh_VUMC_SC_12Cầu nguyện bế mạc: Mục sư Nguyễn A-se

BoiLinh_VUMC_SC_13Chúc phước: Mục sư Lê Công Toàn

BoiLinh_VUMC_SC_14Ăn tối, trò chuyện, và sinh hoạt

Source: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Pomona

Thư Viện Tin Lành (25/9/2016)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top