Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Vui Mừng Tôn Ngợi Chúa

Vui Mừng Tôn Ngợi Chúa

Tựa đề: Vui Mừng Tung Hô Chúa (Việt)
Joyful, Joyful We Adore Thee (Anh)

Nhạc: Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Lời Anh: Henry van Dyke (1852-1933)

Trình bày: David Phelps

Joyful, Joyful We Adore Thee
Henry van Dyke

Joyful, joyful, we adore Thee,
God of glory, God of love;
Hearts unfold like flowers before Thee,
Opening to their sun above.
Melt the clouds of sin and sadness;
Drive the dark of doubt away;
Giver of immortal gladness,
Fill us with the Trinity!

All Thy works with joy surround Thee,
Earth and heaven reflect Thy rays,
Stars and angels sing around Thee,
Center of the Trinity:
Field and forest, vale and mountain,
Flowering meadow, flashing sea,
Chanting bird and flowing fountain,
Call us to rejoice in Thee.

Thou art giving and forgiving,
Ever blessing, ever blest,
Well-spring of the joy of living,
Ocean-depth of happy rest!
Thou our Father, Christ our Brother, —
All who live in love are Thine:
Teach us how to love each other,
Lift us to the Joy Divine.

Mortals join the mighty chorus,
Which the morning stars began;
Father-love is reigning o’er us,
Brother-love binds the Trinity.
Ever singing march we onward,
Victors in the midst of strife;
Joyful music lifts us sunward
In the triumph song of life and the Trinity.

Vui Mừng Tung Hô Chúa
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – #2

1. Vui thay ta hát xướng tung hô
Danh đại quyền Cha Thánh – Chúa trên cao.
Ta nên mau đến cúi khẩn xin
Linh Ngài ngự trong chính tâm hồn này.
Xin Cha xóa tội, xoa hết đau buồn
Xua hết bóng mây đen nghi ngờ.
Lòng này xin Chúa sáng soi luôn
Do Ngài hằng ban phước ân dồi dào.

2. Non cao sông nước thẳm sâu thay
Trên bầu trời bao ánh sáng vinh quang.
Thiên binh luôn hát xướng, âm thanh tuyệt vời
Vì công tác do Ngài làm.
Nơi kia núi rừng, hoa lá vang lừng
Vui ca chúc tôn danh Chúa Trời.
Ngàn loài chim hát tiếng líu lo
Như gọi mời tôi đến dân cuộc đời.

3. Bao nhiêu ân phước Chúa ban cho
Bao lần Ngài tha thứ lỗi cho tôi
Đem an vui sống thái an luôn
Do lòng Ngài luôn mến yêu mọi người.
Xin cho mỗi lòng thương mến nhau nhiều
Xin giúp chúng con luôn thỏa nguyện
Ngài là Cha Thánh Chúa trên cao
Ta cùng nguyện dâng hiến tâm thờ Ngài.

4. Muôn dân trên đất khá hát vang lên,
Hòa cùng tinh tú khắp trên cao
Cha yêu thương của chúng ta đang luôn ngự trị
Liên kết tâm mọi người.
Ta nên hết lòng ca hát vui mừng
Quên hết bao đau thương khổ nạn.
Ngài hằng ban chiến thắng cho ta
Ban nhạc điệu vui sống trong cuộc đời.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top