Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sách Mới: Chú Giải Sách Ê-sai – Warren Wiersbe

Sách Mới: Chú Giải Sách Ê-sai – Warren Wiersbe

Lời Giới Thiệu

Sách Ê-sai được đặt tên theo tên của một tiên tri Do Thái sống tại Giê-ru-sa-lem vào nửa cuối thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên.  Sách Tiên tri Ê-sai là một trong những sách Cựu Ước quan trọng nhất và được trích dẫn rất nhiều trong Tân Ước.

Sách Tiên tri Ê-sai cho thấy rằng tội lỗi, sự bất tuân, và thiếu lòng tin cậy của dân Do Thái đối với Đức Chúa Trời chính là nguyên nhân đưa đến hiểm hoạ mất nước bởi sự xâm chiếm của các dân tộc lân bang.  Nhà tiên tri đã mạnh mẽ cảnh cáo con dân Chúa về nguy cơ hủy diệt và kêu gọi dân chúng cũng như những người lãnh đạo quay về với Chúa và sống công chính trước mặt Ngài.  

Tiên tri Ê-sai không chỉ nói về tội lỗi và hình phạt nhưng cũng nói về ân sủng và sự giải cứu của Chúa trên con dân Ngài.  Giữa tình trạng chán nản và vô vọng của dân chúng đang sống lưu đày, nhà tiên tri công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Ngài và đưa họ trở về Giê-ru-sa-lem để tái lập một cuộc sống mới. Tiên tri Ê-sai nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ lịch sử nhân loại và Ngài có chương trình cho tuyển dân của Ngài.  Dầu Chúa đang sửa phạt tuyển dân của Ngài nhưng khi đến thời điểm, Ngài sẽ phục hồi và sử dụng họ để đem phước hạnh cho toàn thế giới.  Tiên tri Ê-sai cũng nói tiên tri về một thế giới thái bình trong tương lai khi Đấng Mết-si-a, một vị Vua hoàn hảo thuộc dòng dõi vua Đa-vít, sẽ hiện đến và cai trị. Những lời hứa của Chúa đã đem lại niềm an ủi và sức mạnh cho dân của Chúa trong cảnh khốn cùng.

Với tập sách giải nghĩa này, Tiến sĩ Warren Wiersbe sẽ giúp chúng ta hiểu được sách tiên tri Ê-sai với bối cảnh lịch sử đầy biến động của tuyển dân Ít-ra-ên ngày xưa và thế nào Đức Chúa Trời đã dùng nhà tiên tri Ê-sai để kêu gọi họ trở lại cùng Ngài để được giải cứu.  Cùng với nhà Tiên tri Ê-sai, Tiến sĩ Warren Wiersbe cũng kêu gọi chúng ta ngày nay hãy quay lại và nương dựa nơi Chúa, vì nhờ quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu; Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh(30:15).  Qua sứ điệp của Chúa, Tiến sĩ Warren Wiersbe giúp chúng ta tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh trong lúc thử thách, chiến thắng sự sợ hãi giữa một thế giới đảo điên, vui mừng trong mối tương giao với Chúa và kinh nghiệm tình yêu của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Văn Phẩm Nguồn Sống hân hạnh giới thiệu với các tôi con Chúa tập giải nghĩa Sách Tiên tri Ê-sai của Warren W. Wiersbe.  Chúng tôi hi vọng với sách giải nghĩa này, các tôi con Chúa sẽ rút ra được những bài học từ lịch sử của tuyển dân, giúp chúng ta tìm được niềm an ủi và sức mạnh để vượt qua những thử thách, đau buồn, và tuyệt vọng trong cuộc sống. 

Mặc dù tập sách giải nghĩa này chủ yếu nhằm giúp cá nhân tín hữu gây dựng đức tin nhưng cũng có thể dùng cho các nhóm học Kinh Thánh, dựa theo những câu hỏi nghiên cứu và thảo luận.

Chúng tôi chân thành biết ơn các tôi con Chúa đã góp phần chuyển ngữ, hiệu đính, dàn trang để tập sách này có thể ấn hành và đến tay bạn đọc.

 – Văn Phẩm Nguồn Sống

Lời Mở Đầu

Trong tác phẩm tuyệt diệu của mình, Great Personalities of the Old Testament (Những Nhân Vật Lớn của Cựu Ước), William Sanford LaSor đã nhận định rằng “Ê-sai là một nhân vật lớn vì hai lý do: ông đã sống trong những năm tháng đầy biến động nghiêm trọng trên thế giới, và ông đã viết ra một tác phẩm mà nhiều người xem là cuốn sách tuyệt vời nhất trong Cựu Ước.”

M. Blaikclock thì cho rằng: “Chúng ta thấy Ê-sai đã vượt qua sự hỗn loạn trong thời đại của mình một cách can đảm, kiên định trong đức tin thầm lặng và tin chắc nơi Đức Chúa Trời” (Handbook of Bible People, Scripture Union, tr. 329).

Vào một thời điểm mà các đế quốc cứ chỗi dậy rồi suy tàn và dân tộc của ông đang đối diện với hiểm họa thì chính ông Ê-sai đã viết rằng: “Nhờ quay trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được giải cứu; Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh.” (30:15, Bản Việt ngữ TTHĐ 2011).  Và khi một thế hệ mới đối diện với nhiệm vụ cam go là tái thiết lại một quốc gia đã bị tàn lụi, thì chính những lời của nhà tiên tri Ê-sai đã tiếp thêm sự can đảm cho họ: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (40:31, TTHĐ).

Ê-sai là nhà tiên tri mà hôm nay chúng ta cần lắng nghe bởi vì ông thống thiết rao ra sứ điệp của Đức Chúa Trời vượt trên những biến động của thế giới: “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta!” (40:1, TTHĐ).  Từ Anh ngữ “an ủi” (comfort) có nguồn gốc từ hai từ La Tinh kết hợp với nhau có nghĩa là “với sức mạnh.” Khi Ê-sai bảo chúng ta “Hãy an lòng!” thì đó không phải là một lời thương hại mà là một lời đem lại sức mạnh.  Sự an ủi của Đức Chúa Trời không làm chúng ta yếu đuối, nhưng làm chúng ta vững mạnh. Đức Chúa Trời không nuông chìu chúng ta nhưng tiếp năng lực cho chúng ta. “Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh.”

Khi nghiên cứu sách Ê-sai, chúng ta không chỉ gặp gỡ nhà tiên tri lỗi lạc này, mà còn gặp cả những vị vua chúa. Chúng ta sẽ chứng kiến sự chỗi dậy và sự suy tàn của những vương quốc hùng cường.  Chúng ta sẽ thấy dân của Đức Chúa Trời được sửa phạt và sau đó được phục hồi.  Nhưng trên hết, chúng ta sẽ gặp gỡ Đức Chúa Giê-xu Christ, “Người Đầy Tớ Thống Khổ” của Đức Chúa Trời, khi Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chịu khổ và chết vì tội lỗi của thế giới.

Đức tin cá nhân của tôi nơi Đức Chúa Trời đã được vững mạnh khi tôi đồng hành cùng sách Ê-sai trong những tháng ngày tôi viết tập Hãy An Lòng. Tôi tin rằng đức tin của bạn cũng sẽ được vững mạnh khi chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời qua nhà tiên tri Ê-sai.

– Warren W. Wiersbe

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top