Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Sách Mới: Tài Liệu Trường Chúa Nhật – Quý III – 2018

Sách Mới: Tài Liệu Trường Chúa Nhật – Quý III – 2018

 

Tài Liệu Học Kinh Thánh Hằng Tuần (Trường Chúa Nhật) cho quý III năm 2018 đã được Văn Phẩm Nguồn Sống  phát hành.

Tài liệu Trường Chúa Nhật được soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.

Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.

Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.

Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.

Văn Phẩm Nguồn Sống

Giá ủng hộ mỗi tập $5.00

Xin đặt sách trực tiếp tại địa chỉ dưới đây hoặc truy cập trang nhà của VPNS tại: https://www.vpns.org/nghien-cuu-thanh-kinh

Vietnam Ministries, Inc.
Văn Phẩm Nguồn Sống
P.O. Box 4568
Anaheim, CA 92803
Điện thoại: (714) 758-8767
Trang mạng:  https://www.vpns.org
Địa chỉ: 1100 N. Paradise St., Anaheim, CA 92806, United States

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top