Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thông Báo: Sống Với Thánh Kinh Tiếng Dao và Hmong

Thông Báo: Sống Với Thánh Kinh Tiếng Dao và Hmong

Thông Báo

Theo một số tài liệu, dân số Việt Nam hiện nay đã hơn 98 triệu người bao gồm 54 sắc tộc khác nhau.

Trong nỗ lực phổ biến Lời Chúa cho người Việt thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đang sống Việt Nam, trong những năm qua Văn Phẩm Nguồn Sống đã hổ trợ cho việc dịch Sống Với Thánh Kinh sang tiếng Hmong và Dao. 

Nhằm giúp các tín hữu người Hmong và Dao có thể đọc Sống Với Thánh Kinh trên internet, Thư Viện Tin Lành đã phối hợp với Văn Phẩm Nguồn Sống để đăng các bản dịch Sống Với Thánh Kinh trong những năm trước tại website của Thư Viện Tin Lành.  Các tín hữu thuộc sắc tộc Hmong và Dao có thể đọc Sống Với Thánh Kinh theo những địa chỉ dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh – Tiếng Dao

Sống Với Thánh Kinh – Tiếng Hmong

Xin bạn đọc giới thiệu tài liệu này cho những tín hữu Hmong và Dao.  Xin tiếp tục cầu nguyện và hổ trợ Văn Phẩm Nguồn Sống trong việc phổ biến Lời Chúa cho những dân tộc khác nhau đang sống tại Việt Nam.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org(714) 758-8767

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top