Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thông Báo: Giải Thưởng Lê Hoàng Phu của Văn Phẩm Nguồn Sống

Thông Báo: Giải Thưởng Lê Hoàng Phu của Văn Phẩm Nguồn Sống

Thông Báo

Giải Thưởng Lê Hoàng Phu
của
Văn Phẩm Nguồn Sống 

Tổng Quát

Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu (1926-2003) là thành viên sáng lập Văn Phẩm Nguồn Sống, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đầu tiên của Văn Phẩm Nguồn Sống, và cũng là một học giả nổi tiếng trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam khắp thế giới.

Để tưởng nhớ sự dấn thân và đóng góp của Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu trong sự phục vụ Chúa, Văn Phẩm Nguồn Sống thiết lập Giải Thưởng Lê Hoàng Phu năm 2019 với mục đích ghi nhận những cá nhân đã có những cống hiến đóng góp đáng kể cho công việc Chúa trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam, cũng như để khuyến khích thế hệ nối tiếp mạnh dạn dấn thân trong công tác truyền bá Tin Lành.

Giải Thưởng Lê Hoàng Phu sẽ được trao tặng hằng năm để công nhận những đóng góp đặc sắc của một cá nhân trong lãnh vực phát triển thần học, lãnh đạo, cố vấn, đào  tạo, và phục vụ cộng đồng Tin Lành tại Việt Nam hoặc hải ngoại.

Giải Thưởng:

 • Giải thưởng được trao mỗi năm vào đầu tháng 11 trong buổi Lễ Tạ Ơn tại trụ sở Văn Phẩm Nguồn Sống, hoặc tại một Hội Đồng trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam, hoặc tại một Hội Thánh địa phương do người trúng thưởng chọn.
 • Phần thưởng trị giá $1,000 USD và một Bản Lưu Niệm. Văn Phẩm Nguồn Sống sẽ phụ giúp chi phí di chuyển cho người trúng thưởng ở xa, tối đa là $500 để tham dự Lễ Trao Giải.
 • Kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo cho người trúng giải và phổ biến trên các phương tiện truyền thông của Văn Phẩm Nguồn Sống. 

Tiêu Chuẩn & Thể Thức Đề Cử:

 • Mọi mục sư hay tín hữu Tin Lành Việt Nam được quyền đề cử một ứng viên. Người đề cử chịu trách nhiệm việc chuẩn bị những thông tin chi tiết về ứng viên được đề cử (như các hoạt động, giáo vụ, giáo dục, v.v..) và cung cấp ít nhất hai – nhưng không quá năm – người giới thiệu biết rõ về những đóng góp của ứng viên được đề cử.
 • Không được tự đề cử. Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành, và nhân viên của Văn Phẩm Nguồn Sống không được làm người đề cử.
 • Hồ sơ của người đề cử gồm có:
 • Một trang rưỡi tiểu sử của ứng viên được đề cử
 • Bốn trang trình bày cô đọng những thành quả của ứng viên
 • Ít nhất hai thư giới thiệu của Mục sư hoặc người lãnh đạo biết rõ về ứng viên.
 • Xin trình bày ngắn gọn lý do sự đóng góp của người được đề cử là đặc sắc và đáng được nhận giải.
 • Hạn chót đề cử cho năm 2019: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
 • Hồ sơ đề cử xin gửi về: LeHoangPhuAward@gmail.com

Văn Phẩm Nguồn Sống
Trân trọng thông báo

 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển tiếp.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top