Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Giới Thiệu: Bài Học Kinh Thánh Mùa Thương Khó Phục Sinh – 2021

Giới Thiệu: Bài Học Kinh Thánh Mùa Thương Khó Phục Sinh – 2021

 

Lời Giới Thiệu

Tập Bài Học Kinh Thánh Thương Khó – Phục Sinh—Theo Các Sách Phúc Âm được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành đặc biệt trong Mùa Phục Sinh năm nay theo lời yêu cầu của tôi con Chúa nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu.

Với 31  bài học Kinh Thánh Thương Khó – Phục Sinh xoay quanh hành trình thập giá từ khi chúa bắt đầu cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê cho đến khi Chúa Phục Sinh được ký thuật trong các sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Qua tập bài học này, học viên sẽ nhìn lại hai sự kiện không thể tách rời nhau trong cuộc đời Chúa Giê-xu, đó là sự chết và sự phục sinh của Ngài. Hai sự kiện này là niềm tin căn bản để bắt đầu đời sống Cơ Đốc nhân. Một khi đã đặt đức tin vào Chúa Giê-xu là Đấng đã chết và đã phục sinh, Cơ Đốc nhân kinh nghiệm được sự sống mới và bước vào một mối tương quan mới với Thiên Chúa. Trong mối tương quan mới này, chúng ta được Chúa mở mắt để nhận biết rõ ràng về ân sủng kỳ diệu và chương trình cứu chuộc mầu nhiệm của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại, đồng thời thể hiện nếp sống mới với những người chung quanh, bắt đầu từ trong gia đình, Hội Thánh và lan ra cộng dồng chúng ta đang sống. 

Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có câu gốc, giải nghĩa phần Kinh Thánh, câu hỏi thảo luận, và lời cầu nguyện. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.

Ước mong tập Bài Học Kinh Thánh Thương Khó – Phục Sinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành những bài học Kinh Thánh sử dụng trong các ngày lễ. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học Kinh Thánh kế tiếp.

Cầu xin Thiên Chúa Phục Sinh giúp Quý Vị trải nghiệm được con đường thập giá, tình yêu và hy vọng qua tập bài học Kinh Thánh này.

Văn Phẩm Nguồn Sống
www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top