Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tôi Là Ai

Tôi Là Ai

Tựa đề: Tôi Là Ai
Nguyên tác:  Who Am I
Nhạc & Lời: Casting Crowns và Mark Hall

Lời Việt: Vĩnh Phúc (17/6/2014)
Trình bày: Issac Thái

Who Am I

Who am I,
that the Lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt

Who am I,
that the Bright and Morning Star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart

Not because of who I am
But because of what You’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I’m calling
Lord, You catch me when I’m falling
And You’ve told me who I am
I am Yours, I am Yours

Who am I,
that the eyes that see my sin
Would look on me with love
and watch me rise again

Who am I,
that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me

Not because of who I am
But because of what You’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I’m calling
Lord, You catch me when I’m falling
And You’ve told me who I am
I am, I am Yours

Not because of who I am
But because of what You’ve done
Not because of what I’ve done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
A vapor in the wind
Still You hear me when I’m calling
Lord, You catch me when I’m falling
And You’ve told me who I am
I am Yours, I am Yours

I am Yours
Whom shall I fear
Whom shall I fear
‘Cause I am Yours
I am Yours

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Tôi Là Ai

Tôi là ai,
mà sao Chúa muôn loài lại thương,
Ngài chú tâm vào tôi luôn,
và mang thay tôi nỗi buồn?

Tôi là ai,
mà Ánh Sáng Sao Mai lại soi
Ngời chiếu trên đường tôi đi,
để giúp tôi noi theo lối Ngài?

Thật không bởi vì tôi hơn ai,
mà do bởi tình thương của Ngài,
Nào đâu phải tài-năng do tôi,
mà do Chúa là Đức Chúa Trời…

Chính tôi tựa hoa sớm nở ra tối tàn,
Hiện-diện nay nhưng đến mai không còn!
Là sóng biến nhanh trên biển rộng,
Là hơi mong-manh trong gió…
Tới khi tâm tôi kêu cầu đến Ngài,
Ngài vực tôi khi vấp chân ngã dài…
Và cho thấy tôi vốn yếu mềm!
Tôi là ai, tôi được trong Ngài…

Tôi là ai,
mà đôi mắt nhân-từ nhìn tôi
Đầy xót-thương, đầy khoan-dung,
thường nâng tôi trên bước đường?

Tôi là ai,
mà tiếng phán uy-quyền ngày xưa
Còn mãi vang vọng trong mưa,
làm dứt ngay trong tôi sóng lòng?

Thật không bởi vì tôi hơn ai,
mà do bởi tình thương của Ngài,
Nào đâu phải tài-năng do tôi,
mà do Chúa là Đức Chúa Trời…

Chính tôi tựa hoa sớm nở ra tối tàn,
Hiện-diện nay nhưng đến mai không còn!
Là sóng biến nhanh trên biển rộng,
Là hơi mong-manh trong gió…
Tới khi tâm tôi kêu cầu đến Ngài,
Ngài vực tôi khi vấp chân ngã dài…
Và cho thấy tôi vốn yếu mềm!
Tôi là ai, tôi được *trong Ngài…

Thật không bởi vì tôi hơn ai,
mà do bởi vì ơn lớn Ngài,
Nào đâu phải tài-năng do tôi,
mà do chính Ngài là Thiên-Chúa!

Chính tôi tựa hoa sớm nở ra tối tàn,
Hiện-diện nay nhưng đến mai không còn!
Là sóng biến nhanh trên biển rộng,
Là hơi mong-manh trong gió…
Tới khi tâm tôi kêu cầu đến Ngài,
Ngài vực tôi khi vấp chân ngã dài…
Và cho thấy tôi vốn yếu mềm!
Tôi là ai, tôi được *trong Ngài…

Xin tạ-ơn, Xin tạ-ơn…

Vĩnh Phúc
Anaheim, California
17/6/2014

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top