Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Quà Tặng Của Chúa

Quà Tặng Của Chúa

Tựa đề: Quà Tặng Của Chúa
Nguyên tác: God’s Gift of Love

Tác Giả: John W. Peterson  
Lời Việt: Vĩnh Phúc

Quà Tặng Của Chúa
Vĩnh Phúc

1. Lời trong Kinh Thánh đã nói:
Một vị Vua Mới sẽ tới!
Ngài ban cho khắp thế giới,
Tình yêu vô đối
Quà Ngài tặng cho muôn nơi:
Là Giê xu Christ đã tới.
Ngài đem ơn phước cứu rỗi
Tình yêu thắm tươi.

Lòng ta không thể thấu rõ
Tình yêu lớn của Chúa.
Vì người Giê xu đã xuống thế giới
Lìa bỏ ngôi trời.
Giờ đây ta vui ca lên!
Kỷ niệm ngày Chúa đã đến
Tỏ bày Tình yêu thiêng liêng
Lòng người ấm êm.

2.Thật Giê xu Christ đã dến
Tại làng xưa Bết-lê-hem
Ngài là vị Vua Thiêng Liêng
Đầy lòng thương mến.
Hài nhi Em-ma-nu-ên.
Vì thương nhân thế đã đến.
Chẳng màn giường cao chăn êm
Nằm trong máng chiên.

Hồi chuông vang khắp thế giới
Mừng Ngày Thiên Chúa đã tới.
Chuộc người đau đớn sống dưới bóng tối,
Tội lỗi trong đời.
Lòng ta sung sướng thỏa mãn
Nhận tình yêu rất chói sáng
Giê-xu sanh cho nhân gian
Qùa do Chúa ban!

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top