Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Mới: Nỗi Lòng Mary – Breath of Heaven

Thánh Ca Mới: Nỗi Lòng Mary – Breath of Heaven

Tựa đề:  Nỗi Lòng Mary
Nguyên tác: Breath of Heaven
Nhạc và Lời:  Chris Eaton, Amy Grant
Lời Việt: Vĩnh Phúc  (July 27, 2008)

Breath of Heaven
I have traveled many moonless nights
Cold and weary with a babe inside
And I wonder what I’ve done
Holy Father, You have come
And chosen me now to carry Your Son
I am waiting in a silent prayer
I am frightened by the load I bear
In a world as cold as stone
Must I walk this path alone?
Be with me now, be with me now
Breath of Heaven, hold me together
Be forever near me, Breath of Heaven
Breath of Heaven, lighten my darkness
Pour over me Your holiness for You are holy
Breath of Heaven
Do you wonder as you watch my face
If a wiser one should have had my place?
But I offer all I am
For the mercy of Your plan
Help me be strong, help me be, help me
Breath of Heaven, hold me together
Be forever near me, Breath of Heaven
Breath of Heaven, lighten my darkness
Pour over me Your holiness for You are holy
Breath of Heaven, hold me together
Be forever near me, Breath of Heaven
Breath of Heaven, lighten my darkness
Pour over me Your holiness for You are holy
Breath of Heaven, Breath of Heaven
Breath of Heaven
Nỗi Lòng Mary
Hành-trình con bước từ nhiều đêm tối trời,
Lạnh-lùng, mệt-mỏi, lòng mang Thai-Nhi* (Hài-Nhi*) Thánh …
Hồn con xao-xuyến từng nỗi-niềm …
Cầu-xin Cha đến ngự tim này,
Chọn con trong ơn Ngài, được cưu-mang Con Trời …
Chờ-đợi ơn Chúa, thầm-lặng dâng khẩn-nguyện,
Lòng con lo-lắng, làm sao mang công-tác
Tại nơi nhân-thế thành-kiến này!
Liệu con mang gánh nặng riêng mình?
Chúa ơi! xin Ngài đoái-thương đi cùng …
Xin Cha Thiêng-liêng dìu con vững chân thêm,
Cùng chung bước bên con trọn đời, với ơn từ trời …
Xin Cha Thiêng-liêng rọi tia sáng trong đêm,
Tràn tuôn Thánh-Linh trên cuộc hành-trình,
Thánh-Linh Ngài đồng hành: bày-tỏ ơn trên …
Lạy Cha cao-quý, mời Ngài thăm-viếng lòng,
Từ lâu con ước-mong một cuộc đời trong-trắng
Biệt riêng ra Thánh để Chúa dùng,
Làm theo ơn Chúa, đẹp vô-cùng …
Chúa trên Thiên-đàng, giúp con được vững-vàng …
Xin Cha Thiêng-liêng dìu con vững chân thêm,
Cùng chung bước bên con trọn đời, với ơn từ trời …
Xin Cha Thiêng-liêng rọi tia sáng trong đêm,
Tràn tuôn Thánh-Linh trên cuộc hành-trình,
Thánh-Linh Ngài đồng hành …
Xin Cha Thiêng-liêng dìu con bước nhanh thêm,
Cùng chung bước bên con trọn đời, với ơn từ trời …
Xin Cha Chí-Cao rọi tia sáng trong đêm,
Tràn tuôn Thánh-Linh trên cuộc hành-trình,
Thánh-Linh Ngài ở cùng: Nhịp thở Thiên-cung …
Nhịp thở Thiên-cung … Nhịp thở Thiên-cung …

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top