Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Niềm Vui Của Người Chăn Chiên

Thánh Ca: Niềm Vui Của Người Chăn Chiên

Tựa đề: Niềm Vui Của Người Chăn Chiên
Nguyên tác: Shepherd’s Joy
Lời: John Parker & Mark Hayes
Nhạc: Mark Hayes
Lời Việt: Vĩnh PhúcAnaheim, July 02, 2014

Niềm Vui Của Người Chăn Chiên

Vào một đêm thanh-tĩnh trên khắp nơi,
Lúc tôi dắt chiên lên đồi,
Một vùng hào-quang quanh tôi sáng soi,
Bốn phương lắng im tuyệt-vời…
Từ trên trời mây tỏa xuống nơi đây
Vinh-quang bừng lên rực-rỡ…
Có một Thiên-binh nhẹ bay đến bên,
Hát vang khúc ca êm-đềm:
Vinh danh Chúa Cha, Vinh danh Chúa trên trời cao!
Giê-xu, Đấng Cứu-Tinh: Tình yêu giáng-sinh đêm nay!
Nầy, người chăn ơi, đừng nên khiếp kinh,
Ta đem đến tin vui-mừng:
Một Hài-Nhi được ban cho các ngươi,
Chúa nghe tiếng ngươi than rồi!
Tại Bết-lê hem, Ngài đã giáng-sinh
Trong nơi chuồng chiên quạnh-quẽ…
Hãy tìm thờ Vua từ trời hiển-vinh,
Đến thăm thế-gian tội-tình…
Vinh danh Chúa Cha, Vinh danh Chúa trên trời cao!
Giê-xu, Đấng Cứu-Tinh: Tình yêu giáng-sinh đêm nay!
Oo ____ Hiển-vinh Chúa trên trời thật cao!
Rồi ngàn thiên-binh hào-quang sáng soi,
Hát vang báo tin cho người…
Bài thần ca tôn-vinh Chúa Cha,
Khiến tôi khó quên trong đời…
Bọn chăn mừng vui, vội-vã đến nơi,
Tôn-vinh Hài-Nhi vừa tới,
Cúi đầu thờ Vua từ trời giáng-sinh,
Xót thương thứ-tha tội-tình…
Vinh danh Chúa Cha, Vinh danh Chúa trên trời cao!
Giê-xu, Đấng Cứu-Tinh: Tình yêu giáng-sinh đêm nay!
Vinh danh Chúa Cha, Vinh danh Chúa trên trời cao!
(Alto) Trên trời cao, trên trời cao rất cao, rất cao!
Giê-xu, Đấng Cứu-Tinh: Tình yêu giáng-sinh đêm nay!
Đêm nay, đêm nay!
Vinh-hiển thay! Vinh-Hiển thay! Vinh-hiển thay!
Ôi, vinh-quang!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top