Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lời Con Dâng Cha

Thánh Ca: Lời Con Dâng Cha

Tựa đề: Lời Con Dâng Cha
Nguyên tác;  Just As I Am
Nhạc & Lời: David Phelps & Cindy Morgan

Lời Việt: Vĩnh Phúc (20/6/2014)

Just As I Am

Dear Lord!
I’m on my knees again
I come to you
because you understand
I’ve tried so hard,
but I just can’t change myself
That’s why I know I need Your help …

So, here I am
This is my plea
My only hope is
Your love for me
I’m reaching out
so desperately
Come take my hand,
Take all of me
Just as I am …

Oh Lord!
You make what’s broken new
Why can’t I just learn to follow You
I want to know You
to feel You in my soul
I surrender all control

So here I am,
This is my plea
My only hope
is your love for me
I’m reaching out
so desperately
Come take my hand
and take all of me

Just as I am not afraid
to follow you
where you lead me
I can leave the past behind me
I’m forgiven and I’m free
So here I am …

So here I am,
This is my plea
My only hope
is Your love for me
I’m reaching out
so desperately
Come take my hand
and take all of me
Just as I am

Oh, Your love for me
I’m reaching out
so desperately
Come take my hand
and take all of me
Just as I am

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

Lời Con Dâng Cha

Cha ơi!
Con đang khẩn xin thiết-tha,
Con nương cậy Cha
vì Cha cảm-thông lòng con,
Mong đau-buồn qua,
nhưng tự con không thể buông ra,
Cúi xuống bên Cha nguyện-cầu Ngài giúp…

Từ niềm cô-đơn,
Cuộc đời hư-không,
Lòng con ước-muốn
tình thương Chúa tràn tuôn…
Tự mình vươn lên,
Nỗi đau càng thêm,
Lạy Cha, hãy đến,
Cất hết ưu-tư,
Vấn-vương trong lòng…

Cha ơi!
Đem tươi mới an-ủi con,
Xin hết lòng nguyện theo ý Cha từ đây,
Ồ! Thầm ước luôn yêu Ngài,
Hồn có Cha ngự đêm ngày,
Và chân-thành dâng hiến đời con…

Từ niềm cô-đơn,
Cuộc đời hư-không,
Lòng con ước-muốn
tình thương Chúa tràn tuôn…
Cố nguôi lòng sầu,
Vẫn nghe niềm đau,
Lạy Cha, hãy đến,
Chữa vết thương sâu,

Đến nỗi con không còn lo-âu…
Rồi con theo Chúa
muôn nơi, suốt đời,
Và vui-tươi quên hết dĩ-vãng xưa,
Được Cha thương-yêu tha-thứ hết,
Chung bước với Chúa

Vượt mọi cam-go,
Lời con dâng Cha…
Ô, con nghe bình-an,
tình thương Chúa ngời sáng,
Những cơn phong-ba,
thôi đã lui xa,
Vì Cha yêu-thương
Nắm chắc tay con,
Dẫn-dắt đời sống…

Ô, Danh Chúa ngời sáng,
chiếu qua đời con
Ơn phước ngọt-ngào…
Lạy Cha, hãy đến!
Sống mãi trong con,
Khiến lòng vui-mừng….

Vĩnh Phúc
Anaheim, California
20/6/2014

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top