Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giờ Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết

Thánh Ca: Giờ Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết

Tựa đề: Giờ Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết
Nguyên tác: In Remembrance
Lời Anh: Ragan Courtney                                                                                           

Nhạc: Buryl Red
Hòa âm: Robert F. Douglas
Lời Việt: Vĩnh-Phúc (7/7/2014)     

In Remembrance

In remembrance of Me:
Eat this bread
In remembrance of Me:
Drink this wine
In remembrance of Me:
Pray for the time
When God’s own will is done

In remembrance of me:
Heal the sick
In remembrance of me:
Feed the poor
In remembrance of me:
Open the door
And let your brother in, let him in

Take eat and be comforted
Drink and remember too
That this is my body
and precious blood
Shed for you, shed for you

In remembrance of me:
Search for truth
In remembrance of me:
Always love
In remembrance of me:
Don’t look above
But in your heart, in your heart
Look in your heart for God

Do this in remembrance of Me
Do this in remembrance of Me
In remembrance of Me

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Giờ Tưởng Niệm Chúa Chịu Chết

Khi con thông-công ăn chung
Bánh thiêng-liêng,
Khi con thông-công bên nhau,
Chung ly nước,
Khi con thông-công bên nhau,
Hãy nhớ cầu-xin,
Để ý Chúa Trời được nên…

Khi con tương-giao trong Ta,
Sức thêm lên,
Con nên quay sang người nghèo,
Mời họ ăn,
Khi con thông-công bên nhau,
Hãy mở lòng con,
Mời khách xa nhà được vào, vui cùng con…

Bánh, các con hãy ăn cùng nhau,
Nước, hãy uống nhớ đến Ta,
Nầy, thân Ta đau-đớn, tim tan-vỡ,
huyết đổ ra vì con,
Huyết chan-hòa…

Khi con thông-công bên nhau,
Nhớ thương Ta,
Cần lòng thành-thật dịu-dàng,
Đầy tình yêu,
Khi con tương-giao trong Ta,
Hãy xét lòng con
và lắng tâm-hồn rất khiêm-nhường,
Nhìn Chúa dâng lời nguyện-cầu,

Điều này là kỷ-niệm đẹp tuyệt-vời…
Điều này là kỷ-niệm đẹp tuyệt-vời…
Thật kỷ-niệm đẹp tuyệt-vời!

Vĩnh Phúc
Anaheim, California
7/7/2014

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top