Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con
Nguyên tác: Take My Hand, Precious Lord!
Lời: Thomas Andrew Dorsey (1899-1993)
Nhạc: George Nelson Allen (1812-1877)
Lời Việt: Tường Lưu
Trình bày: Marshall Hall, Angela Primm & Jason Crabb

Take My Hand, Precious Lord!

1. Precious Lord, take my hand
Lead me on, let me stand
I am tired, I am weak, I am worn
Through the storm, through the night
Lead me on to the light
Take my hand.
Precious Lord! Lead me home.

2. When my way grows drear
Precious Lord linger near
When my life is almost gone
Hear my cry, hear my call
Hold my hand lest I fall
Take my hand.
Precious Lord! Lead me home.

3. When the darkness appears
And the night draws near
And the day is past and gone
At the river I stand
Guide my feet, hold my hand
Take my hand.
Precious Lord! Lead me home.

4. Precious Lord, take my hand
Lead me on, let me stand
I’m tired, I’m weak, I’m lone
Through the storm, through the night
Lead me on to the light
Take my hand.
Precious Lord! Lead me home.

Chúa Ơi! Xin Dìu Con

1. Nhìn dòng đời dần dần trôi
Cứu Chúa ôi!  Xin mau dìu con
Con nao sờn, lòng sầu vương yếu đuối luôn
Khi muôn hướng bão táp tuôn
Bóng tối buông, mây che đời con
Xin đi cùng con
Và không bỏ con trong mỏi mòn.

2. Đời mịt mùng ngàn ngàn phương
Cứu Chúa ôi!  Xin mau dìu con
Xin tay Ngài đầy tình thương dắt dẫn con
Qua mưa gió, thắng khó nguy,
Đuổi bóng đêm, xua mây sầu tan
Xin đi cùng con,
Và không bỏ con khi ngày tàn.

3. Hồi thuyền đời bềnh bồng trôi
Cứu Chúa ôi!  Xin mau phủ bao
Con lo sợ nhìn đại dương sóng ngất cao.
Con kinh hãi thấy gió lay
Sóng bấp bênh, xô con thuyền chênh
Xin đưa đường con,
Và không bỏ con đi một mình.

4. Dù ngày vàng dần dần qua
Cứu Chúa ôi!  Xin ban bình an
Khi con gởi vào thời gian hết tháng năm.
Theo mơ ước, mái tóc xanh
Cũng biến đi, phai đi mà thôi
Xin cho hồn con
Được yên nghỉ bên Cha đời đời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top