Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Ánh Sáng Tuyệt Vời

Ánh Sáng Tuyệt Vời

Tựa đề: Ánh Sáng Tuyệt Vời
The Holly and The Ivy
Nhạc: Ca Khúc Giáng Sinh Pháp
Lời Việt: Vĩnh Phúc (1982)
Lời Anh: Dân Ca Anh (1911)
Trình bày: King’s College Choir

Kinh Thánh: “Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn; Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi. Chúa đã làm cho dân nầy gia tăng bội phần và khiến họ tràn ngập niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Vì Chúa đã bẻ cái ách nặng nề, ngọn roi đánh trên vai họ, và cây gậy của kẻ áp bức họ, như Ngài đã làm trong thời của Ma-đi-an…. Vì một Con Trẻ được sanh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. ” (Ê-sai 9:1-3, 5)

Ánh Sáng Tuyệt Vời

1. Toàn dân đi trong màn đêm tối tăm
Được xem ánh sáng chiếu soi xuống trần.
Lầm than đau thương cất cánh bay xa xăm
Từ khi Thiên Chúa viếng thăm.
Lìa thiên cung Chúa sinh ra đời
Gánh hết tội, Chúa chết thay cho người.
Toàn dân mừng vui trong ánh sáng tuyệt vời
Bóng tối bay vút xa muôn trùng khơi
Bốn phương đón Chúa sinh ra đời.

2. Ngài đến ban ơn lành cho thế nhân
Dùng tình yêu thứ tha bao lỗi lầm.
Toàn dân hân hoan cất tiếng ca hát vang
Từ đây thôi hết khóc than.
Lìa thiên cung Chúa sinh ra đời
Gánh hết tội, Chúa chết thay cho người.
Toàn dân mừng vui trong ánh sáng tuyệt vời
Bóng tối bay vút xa muôn trùng khơi
Bốn phương đón Chúa sinh ra đời.

3. Ngài gieo yêu thương vị tha khắp nơi
Nhịp cầu nhân thế giao thông đất trời.
Toàn dân yên vui sống mãi bên Chúa thôi
Bình an trong ánh sáng tươi.
Lìa thiên cung Chúa sinh ra đời
Gánh hết tội, Chúa chết thay cho người.
Toàn dân mừng vui trong ánh sáng tuyệt vời
Bóng tối bay vút xa muôn trùng khơi
Bốn phương đón Chúa sinh ra đời.

 

The Holly and The Ivy

The holly and the ivy,
When they are both full grown
Of all the trees that are in the wood
The holly bears the crown
O the rising of the sun
And the running of the deer
The playing of the merry organ
Sweet singing of the choir

The holly bears a blossom
As white as lily flower
And Mary bore sweet Jesus Christ
To be our sweet Saviour
O the rising of the sun
And the running of the deer
The playing of the merry organ
Sweet singing of the choir

The holly bears a berry
As red as any blood
And Mary bore sweet Jesus Christ
To do poor sinners good
O the rising of the sun
And the running of the deer
The playing of the merry organ
Sweet singing of the choir

The holly bears a prickle
As sharp as any thorn;
And Mary bore sweet Jesus Christ
On Christmas Day in the morn.
O the rising of the sun
And the running of the deer
The playing of the merry organ
Sweet singing of the choir

The holly bears a bark
As bitter as any gall;
And Mary bore sweet Jesus Christ
For to redeem us all.
O the rising of the sun
And the running of the deer
The playing of the merry organ
Sweet singing of the choir

The holly and the ivy
Now both are full well grown,
Of all the trees that are in the wood,
The holly bears the crown.
O the rising of the sun
And the running of the deer
The playing of the merry organ
Sweet singing of the choir

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top