Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm

Tựa đề: Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm
Kinh Thánh: Rô-ma 6:4

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” Rô-ma 6:4

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chia sẻ tài liệu này với những người thân của bạn.

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top