Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Của Bão Tố

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Của Bão Tố

 

Tựa đề: Ý Nghĩa Của Bão Tố
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-33

Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Chúa Nhật: 24/5/1998
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ý Nghĩa Của Bão Tố để nghe bài giảng,

Ma-thi-ơ 14:22-33

Đức Chúa Jesus đi trên mặt biển

22. Ngay lập tức, Ngài giục các môn đồ vào thuyền, đi trước Ngài để qua bờ bên kia, trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. 23. Khi đã cho dân chúng ra về, chính Ngài đã đi lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài ở tại đó một mình.

24. Lúc này, thuyền đã xa đất liền nhiều dặm, bị sóng dồi dập vì gió ngược. 25. Đến canh tư đêm đó, Đức Chúa Jesus bước đi trên mặt biển, để đến với họ. 26. Các môn đồ thấy Ngài bước đi trên mặt biển, thì kinh hoàng, và nói rằng: “Đó là ma!” Rồi họ la lên vì sợ hãi.

27. Ngay lập tức, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Hãy can đảm, chính Ta đây, đừng sợ!”

28. Phi-e-rơ đáp lại và nói với Ngài: “Lạy Chúa! Nếu chính là Ngài, xin truyền cho con đến với Ngài trên mặt nước.” 29. Ngài phán: “Hãy đến!” Xuống khỏi thuyền, Phi-e-rơ bước đi trên mặt nước, và đến với Đức Chúa Jesus. 30. Nhưng khi thấy gió thổi, ông hoảng sợ, bắt đầu chìm xuống, nên đã la lên rằng: “Chúa ơi! Xin cứu con!” 31. Ngay lập tức, Đức Chúa Jesus đưa tay ra, nắm lấy ông, và nói với ông rằng: “Hỡi kẻ ít đức tin! Sao con lại nghi ngờ?”

32. Khi họ vào trong thuyền, gió ngưng hẳn. 33. Những người trên thuyền thờ lạy Ngài, và nói rằng: “Thật vậy, Thầy là Con của Đức Chúa Trời!”

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

 
 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top