Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Chúa Giáng Sinh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Chúa Giáng Sinh

Bethlehem
Sứ điệp: Ý Nghĩa Chúa Giáng Sinh
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:23-25

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai; Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

24. Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; 25. song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus. 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top