Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vững Tin

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vững Tin

 

Tựa đề: Vững Tin
Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11; Đa-ni-ên 7

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Vững Tin để nghe bài giảng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top