Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vì Chúa Đã Phục Sinh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vì Chúa Đã Phục Sinh

 

Tựa đề: Vì Chúa Đã Phục Sinh
Kinh Thánh: Giăng 20:19-23

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 

 

Chúa Hiện Ra cho Các Môn Ðồ
 
(Mat 28:16-20; Mác 16:14-18; Lu 24:36-49)

19. Chiều tối hôm đó, ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nơi các môn đồ đang ở đều đóng chặt, vì sợ người Do-thái. Ðức Chúa Jesus đến, đứng chính giữa họ, và nói, “Bình an cho các ngươi!”

20. Nói xong, Ngài đưa hai tay và hông Ngài cho họ xem. Các môn đồ mừng rỡ vô cùng khi thấy Chúa. 21. Ðức Chúa Jesus lại nói với họ, “Bình an cho các ngươi! Như Cha đã sai Ta, Ta cũng sai các ngươi.”

22. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và phán với họ, “Hãy nhận lãnh Ðức Thánh Linh. 23. Nếu các ngươi tha tội ai, tội người ấy được tha. Nếu các ngươi cầm tội ai, tội của người ấy bị cầm lại.”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chia sẻ tài liệu này với những người thân của bạn.

 
 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top