Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tình Yêu Nhập Thể

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tình Yêu Nhập Thể

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tình Yêu Nhập Thể
Bài Giảng:Tình Yêu Nhập Thể
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-7
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề
  Tình Yêu Nhập Thể để nghe bài giảng.
 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top