Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thần Lẽ Thật

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thần Lẽ Thật

Tựa đề: Thần Lẽ Thật
Kinh Thánh: Giăng 14:26; 16:12-15; Ê-phê-sô 4:3

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top