Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tấm Lòng Của Cha

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tấm Lòng Của Cha

Tựa đề: Tấm Lòng Của Cha
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 2:12-25II Sa-mu-ên 18:28-33II Sa-mu-ên 11:1-27

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề để nghe bài giảng.  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top