Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Thử Thách Của Người Công Bình

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Thử Thách Của Người Công Bình

 

Tựa đề: Sự Thử Thách Của Người Công Chính
Kinh Thánh: Gióp 1:1-22 

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Sự Thử Thách Của Người Công Chính để nghe bài giảng. 

 

Gióp 1:1-22 

Gióp Và Gia Đình

1. Tại vùng đất Út-xơ, có một người tên Gióp, là người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. 2. Ông có bảy con trai và ba con gái. 3. Tài sản của ông gồm bảy nghìn chiên, ba nghìn lạc đà, năm trăm đôi bò kéo cày, năm trăm lừa cái và rất nhiều đầy tớ – vì vậy, người này trở nên rất cao trọng trong tất cả những người cao trọng nhất tại Đông phương.

4. Các con trai của ông, theo phiên của từng người, đến nhà mở tiệc, và sai mời ba chị em gái cùng ăn uống. 5. Và khi những ngày yến tiệc đã qua rồi, Gióp gọi họ về để thanh tẩy; Gióp thức dậy vào sáng sớm, và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì nói rằng: “Biết đâu các con trai của mình đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời.” Gióp thường làm như vậy.

Sa-tan Xin Phép Thử Thách Gióp

6. Rồi có một ngày khi các con trai của Đức Chúa Trời đến trình diện trước Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng đến trong số đó. 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?”

Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va: “Tôi chu du trên đất, đi lên đi xuống.”

8. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan: “Ngươi có quan tâm đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Trên đất không có ai như người: là người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác.”

9. Sa-tan trả lời Đức Giê-hô-va: “Gióp kính sợ Đức Chúa Trời có phải là vô cớ đâu? 10. Không phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh ông, chung quanh gia đình của ông, chung quanh mọi phía tất cả những vật ông sở hữu hay sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay ông và làm cho những tài sản của ông gia tăng trong xứ. 11. Nhưng bây giờ nếu tay Chúa giang ra, đụng vào tất cả những điều đó, ông không phỉ báng Chúa ra mặt hay sao?”

12. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan: “Được rồi! Mọi vật thuộc về người nằm trong quyền hạn của ngươi, nhưng tay ngươi không được mạnh bạo với chính người.”

Sa-tan rời khỏi nơi hiện diện của Đức Giê-hô-va.

Gióp Mất Con Và Tài Sản

13. Một hôm, khi các con trai và con gái của ông đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả, 14. một sứ giả đến cùng Gióp và nói: “Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh … 15. dân Sê-ba xông vào và cướp đi hết – chúng giết những đầy tớ bằng lưỡi gươm, chỉ một mình tôi thoát được để thuật lại.”

16. Nhưng trong khi người đang nói thì một người khác đến, và nói: “Lửa của Đức Chúa Trời từ trời giáng xuống thiêu rụi cả bầy chiên và những đầy tớ, chỉ một mình tôi trong số họ thoát được để thuật lại.”

17. Nhưng trong khi người đang nói thì một người khác đến, và nói: “Dân Canh-đê chia làm ba nhóm xông vào những lạc đà và cướp đi hết, giết sạch các đầy tớ bằng gươm, chỉ một mình tôi thoát được để thuật lại.”

18. Một lần nữa, trong khi người đang nói thì một người khác đến, và nói: “Các con trai và các con gái của ông đang ăn và uống rượu tại nhà người anh cả, 19. thình lình có một cơn gió lớn từ bên kia hoang mạc thổi vào bốn góc nhà, nó sập xuống trên những người trẻ tuổi và họ chết, chỉ một mình tôi thoát được để thuật lại.”

Thái Độ Của Gióp Trước Hung Tin

20. Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình, cạo đầu mình, rồi nằm sấp xuống đất, thờ lạy; 21. và nói:

“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ tôi, tôi sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi – Chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!”

22. Trong mọi việc này, Gióp không phạm tội và không hề cáo buộc Đức Chúa Trời sai lầm.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chia sẻ bài giảng với những người thân của bạn. 
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top