Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống Phục Sinh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống Phục Sinh

 

Tựa đề: Sự Sống Phục Sinh
Kinh Thánh: Giăng 11:25

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Sự Sống Phục Sinh để nghe bài giảng. 

 

 

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.” Giăng 11:25

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chia sẻ tài liệu này với những người thân của bạn.

 
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top