Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sáng

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sáng

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sáng

Sứ điệp: Sự Sáng
Kinh Thánh: Thi Thiên 90
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Sáng và nút play để nghe bài giảng.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top