Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ

 

Tựa đề: Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ
Kinh Thánh: Công Vụ 6:1-15

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sử Dụng Ân Tứ Để Phục Vụ để nghe bài giảng,

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top