Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1994)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1994)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1994)

Sứ điệp: Sứ Điệp Vào Đầu Năm
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sứ Điệp Vào Đầu Năm và nút play để nghe bài giảng.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top