Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Phục Sinh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Phục Sinh

 
Bài Giảng: Sứ Điệp Phục Sinh
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-10
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Phục Sinh và nút play để nghe bài giảng. 

1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ.

2. Thình lình một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, và ngồi lên trên. 3. Hình dáng của vị thiên sứ giống như chớp và y phục của ngài trắng như tuyết.  4. Lính canh run rẩy vì sợ ngài và trở nên như người chết.

5. Nhưng vị thiên sứ phán với các bà ấy, “Ðừng sợ, vì ta biết các ngươi tìm Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã chịu đóng đinh. 6. Ngài không có ở đây, vì Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7. Sau đó hãy đi mau, báo tin cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Này, Ngài đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; các ngươi sẽ thấy Ngài ở đó. Ðấy, ta đã báo cho các ngươi rồi.”

8. Họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài.

9. Thình lình, Ðức Chúa Jesus gặp họ và nói, “Chào các ngươi!” Họ đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.

10. Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðừng sợ, hãy đi bảo anh em Ta đến Ga-li-lê, ở đó họ sẽ thấy Ta.”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top