Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm

 

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm
Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Trả giá để theo Chúa

57. Khi họ đang đi dọc đường, có một người nói với Ngài: “Tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.” 58. Đức Chúa Jesus nói với người đó: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Sau đó Ngài phán với một người khác: “Hãy theo Ta.” Tuy nhiên người đó đã nói: “Lạy Chúa! Trước hết, xin cho phép con đi về để chôn cất cha của con.” 60. Nhưng Ngài nói với người đó: “Hãy để những người chết chôn những người chết của họ; còn ngươi, hãy đi rao giảng vương quốc của Đức Chúa Trời.” 61. Sau đó có một người khác nữa nói: “Lạy Chúa! Con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ giã người nhà của mình.” 62. Sau đó Đức Chúa Jesus nói với người: “Ai đặt tay cầm cày, mà còn nhìn lại những việc ở phía sau, thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 
 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top