Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (2002)

 

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm
Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô 22:21-27; I Tê-sa-lô-nica 1:4-10; Ma-thi-ơ 22:34-40

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Đầu Năm để nghe bài giảng. 

“Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô. Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ, và họ kêu van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ; cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên góa bụa, và con các ngươi sẽ mồ côi.  Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời.  Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn; vì là đồ chỉ có che thân, là áo xống che đậy da mình; người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là Đấng hay thương xót.”  Xuất Ê-díp-tô 22:21-27
 
“Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Jêsus đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” Ma-thi-ơ 22:34-40
 
“Chúng tôi biết anh em được Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài đã chọn anh em, bởi vì sứ điệp của Phúc Âm chúng tôi truyền cho anh em không phải bằng lời, nhưng cũng bằng năng quyền và bằng Đức Thánh Linh, và với một niềm tin xác quyết; cũng như anh em biết chúng tôi là những người như thế nào – chúng tôi đã minh chứng khi sống giữa anh em – vì lợi ích của anh em. Và anh em đã bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa; dù bị bách hại, anh em đã tiếp nhận Lời Chúa với niềm vui từ Đức Thánh Linh, vì vậy anh em trở thành gương mẫu cho các tín hữu tại Ma-xê-đoan và A-chai.  Vì Lời Chúa, từ anh em, được vang ra không phải chỉ tại Ma-xê-đoan và A-chai, nhưng mọi nơi đã biết đức tin của anh em nơi Đức Chúa Trời, do đó chúng tôi không cần phải nói thêm nữa.  Bởi vì những người tại những nơi đó đã thuật lại với chúng tôi anh em đã tiếp đón chúng tôi như thể nào, và thế nào anh em đã từ bỏ những thần tượng trở về với Đức Chúa Trời để thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10. và chờ đợi Con Ngài từ trời, là Đấng mà Ngài khiến cho sống lại từ cõi chết, là Đức Chúa Jesus, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến” I Tê-sa-lô-nica 1:4-10

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top