Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1997)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1997)

 
Kinh Thánh: Mác 9:2-8
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 


Chúa Hóa Hình

2. Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus chỉ đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, cùng với Ngài lên một ngọn núi cao, rồi hóa hình trước mặt họ. 3. Y phục của Ngài trở nên sáng rực và trắng xóa đến nỗi không có thợ giặt nào trên thế gian nầy có thể tẩy trắng được như vậy. 4. Ê-li và Môi-se đã xuất hiện, và họ đàm đạo với Đức Chúa Jesus.

5. Phi-e-rơ nói cùng Đức Chúa Jesus rằng: “Thưa Thầy! Thật tốt cho chúng ta ở đây. Xin để chúng con dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.” 6. Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì bởi vì họ đều quá khiếp sợ.

7. Và rồi, có một đám mây che phủ họ; từ trong đám mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Hãy nghe lời Người!”

8. Thình lình, họ nhìn chung quanh, không còn ai, chỉ thấy một mình Đức Chúa Jesus với họ mà thôi.

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top