Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1997)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1997)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1997)
Kinh Thánh: Mác 9:2-8
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 
Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Đầu Năm để nghe bài giảng. 
 

Chúa Hóa Hình

2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng được như thế. 4. Có Ê-li-gia và Mô-sê hiện ra với họ, và các vị ấy đàm đạo với Ðức Chúa Jesus.

5. Bấy giờ Phi-rơ cất tiếng và thưa với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.” 6. Ông nói mà không biết mình nói gì, bởi vì họ quá đỗi kinh hoàng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top