Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Dâng Hiến

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Dâng Hiến

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Dâng Hiến
Tựa đề: Sự Dâng Hiến
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:19-21
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Dâng Hiến để nghe bài giảng
Tích Trữ Của Cải Trên Trời

19. “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp; 20. nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào ăn cắp. 21. Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top