Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Hữu Ích Cho Nhau

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Hữu Ích Cho Nhau

prayer_23
Kinh Thánh: Công Vụ 2:42-47
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 

 

Cộng Ðồng Tín Hữu Ðầu Tiên

42. Những người ấy chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và các buổi nhóm cầu nguyện.

43. Bấy giờ mọi người có cảm giác sợ hãi; các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ. 44. Khi ấy tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. 45. Họ bán đất đai và tài sản, rồi lấy tiền bán được chia cho mọi người có nhu cầu. 46. Hằng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ; còn tại các tư gia, họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. 47. Họ ca ngợi Ðức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ.

 

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top