Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Sứ điệp: Phước Lộc Thọ
Kinh Thánh: Thi Thiên 112

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top