Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Sứ điệp: Phước Lộc Thọ
Kinh Thánh: Thi Thiên 112

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phước Lộc Thọ và nút play để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top