Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phúc Âm Của Tình Yêu

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phúc Âm Của Tình Yêu

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phúc Âm Của Tình Yêu

Sứ điệp: Phúc Âm Của Tình Yêu
Kinh Thánh: Thi Thiên 84
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phúc Âm Của Tình Yêu và nút play để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top