Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp

BibleStudy_01

Tựa đề: Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5, Công Vụ 17

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp và nút play để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top